Výroba potravín

Vo vlastných českých továrňach vyrábame ročne desaťtisíce ton jedla. Pokrývame tak štvrtinu objemu tovaru, ktorý distribuujeme. Z našich moderných tovární exportujeme potraviny do mnohých krajín sveta.