Gastroštúdio Bidfood

Snažíme sa zvyšovať úroveň slovenskej gastronómie, sledujeme svetové trendy, prichádzame s novými produktmi, inováciami a technológiami. V našom Gastroštúdiu v Novom Meste nad Váhom a v Prešove organizujeme odborné semináre, prednášky, prezentácie produktov a interaktívne varenia (workshopy), ktoré sú zamerané na moderné trendy v gastronómii. Sú určené pre našich zákazníkov, odbornú verejnosť ako aj pre zamestnancov.