Povinné informácie

Spoločnosti skupiny Bidfood CZ a SK dodržiavajú morálne zásady i právne normy. Tu sa nachádzajú dokumenty týkajúce sa ochrany súkromia – privacy policy – a ďalšie povinne zverejňované informácie.