Štatút súťaže

Účelom štatútu je upraviť pravidlá danej súťaže.