Bidfood Kralupy: Čerstvé ryby

Chladené čerstvé ryby
Baliareň rýb, ktorú Bidfood otvoril v Kralupoch nad Vltavou v januári 1998 sa už o rok neskôr významne rozšírila o produkciu čerstvých rýb. Okrem toho sa rozbehlo ručné filetovanie lososov a vybudovali sa viváriá pre homárov. V súčasnosti prevádzka spracuje 1 500 ton rýb ročne. Toľko rýb by zaplnilo 70 kamiónov, ktorých kolóna by bola dlhšia než 1 km.