Bidfood Kralupy: Mrazené ryby

Bidfood Kralupy | mrazené ryby | Nowaco
Závod na spracovanie mrazených rýb vybudoval Bidfood v Kralupoch nad Vltavou prakticky od nuly. V januári 1998 tu zahájila prevádzku prvá malá baliareň rýb. Súčasným moderným výrobným závodom prechádza 5 000 ton mrazených rýb ročne. To predstavuje 230 kamiónov, ktoré by vytvorili viac ako 4 km dlhú kolónu.