Zmena názvu spoločnosti

Od 1. januára 2017 meníme názov spoločnosti z Bidvest na Bidfood. Všetko ostatné zostáva bez zmien.

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneri,

Je to už niekoľko rokov, kedy sa naša spoločnosť Nowaco stala súčasťou medzinárodnej skupiny Bidvest a zmenila svoje meno. Od tej doby sme významne rozšírili naše potravinárske výrobné kapacity, otvorili nové továrne a vybudovali nové distribučné depá. Ďalej sme rozšírili sortiment prevažne chladených a čerstvých potravín.

Vďaka Vám, našim verným zákazníkom, si držíme vedúce postavenie distribútora potravín do gastronómie a významného dodávateľa mrazených potravín do maloobchodu.
 

Materská spoločnosť Bidcorp

Rovnako ako rastieme my, rastie i naša materská spoločnosť Bidvest. Otvorili sme nové pobočky v Taliansku, Španielsku, Estónsku, Brazílii, Chile, Turecku a v mnohých ďalších krajinách po celom svete. V budúcnosti plánujeme otvoriť ďalšie nové pobočky v Európe. Pre bližší kontakt s trhom a zreteľnú komunikáciu s akcionármi, sme sa rozhodli oddeliť našu rastúcu potravinársku divíziu od našich obchodných aktivít v Južnej Afrike. Na základe tohto rozhodnutia vznikla spoločnosť Bidcorp, ktorá zastrešuje celú potravinársku divíziu a v júni 2016 vstúpila na burzu v Johannesburgu. Vedenie spoločnosti Bidcorp sa rozhodlo používať pre svoje distribučné spoločnosti obchodné meno Bidfood.

Slovenský Bidfood

Teda i nás na Slovensku čaká už druhá zmena mena v krátkej dobe. Sme si vedomí toho, že každá zmena prináša náklady navyše, komplikácie pre obchodných partnerov i našich zamestnancov. Sme však presvedčení, že sa jedná o krok správnym smerom a rozhodli sme sa od 1. 1. 2017 zmeniť meno našej spoločnosti z Bidvest Slovakia s.r.o. na Bidfood Slovakia s.r.o., pri zachovaní rovnakého IČ/DIČ. Naša služba sa nezmení, naše telefónne čísla i obchodní zástupcovia  zostávajú taktiež bez zmien.  Ing. Petr Sekula

konateľ spoločnosti Bidfood Slovakia s.r.o.
Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.