Zmena názvu spoločnosti

Od 1. januára 2017 meníme názov spoločnosti z Bidvest na Bidfood. Všetko ostatné zostáva bez zmien.