Učíme deti jesť ryby

Spoločnosť Bidfood Slovakia s.r.o. sa v závere minulého roka stala súčasťou projektu „Ryby, strukoviny, zelenina a pitný režim v školskom stravovaní na Slovensku“, gestorom ktorého bolo Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).