SLOVENSKÉ DNI V NYÍREGYHÁZE

Súčasťou Slovenských dní v prešovskom partnerskom meste Nyíregyháza bol aj Tirpácky festival v centre mesta, na ktorom sa každoročne prezentujú folklórne i gastronomické tradície. Spomedzi dvadsiatich dvoch gastrotímov obsadili Prešovčania úctyhodnú striebornú priečku.