Divina pod značkou Petron | Riziká a sankcie Vám s nami nehrozia

Pri spracovaní diviny v reštaurácii vznikajú mnohé úskalia, prípadne konflikty so zákonmi. Preto je výhodnejšie obrátiť sa na schválený spracovateľský závod. Ideálnou voľbou sa stáva divina pod značkou Petron. Vďaka vlastnej kralupskej prevádzke má Bidfood pod kontrolou celý proces od výkupu cez spracovanie a skladovanie až po rozvoz priamo k zákazníkom. Sme jednotkou v distribúcii diviny na slovenskom i českom trhu.

Choroby a škodliviny​ ​ ​

Ľudia konzumujúci nevyšetrenú divinu sa môžu nakaziť radou závažných ochorení, napríklad trichinelózou z diviačieho alebo tularémiou zo zajačieho mäsa.

Trichinelózu spôsobujú hlístovce rodu Trichinella – svalovce. Tieto parazity dospievajú v črevách. Oplodnené samičky sa potom zavŕtavajú do črevnej steny, kde produkujú nové larvy. Táto fáza sa prejavuje hnačkovými ochoreniami. Potom sa larvy sťahujú do svaloviny cez tkanivá, takže môžu vyvolávať u ľudí najrôznejšie príznaky a nebezpečné zdravotné komplikácie. Ochorenie často končí smrťou.

Tularémia patrí k bakteriálnym ochoreniam. Vyskytuje sa vo viacerých formách. Pri nákaze požitím hrozí ústna forma, kedy dochádza k zápalu uzlín a choroba prebieha ako ťažká angína, alebo črevná forma, kedy nakazený trpí hnačkou,
bolesťami brucha či zväčšením sleziny.
 

​Divina  často trpí strečkovitosťou. Ochorenie vyvolávajú larvy dvojkrídleho hmyzu, ľudovo prezývaného strečkovia. Veľmi napadnutý kus nie je určený na ľudskú spotrebu. Slabo napadnutý sa môže požiť po odstránení oblastí s larvami. ​

Zmyslové odchýlky upozorňujú na ďalšie nežiaduce vlastnosti. Zaparené mäso má medenú až hnedozelenú farbu, smrdí a vodnatie. Kolónie plesní na povrchu môžu upozorniť na zaplesnenie – taká divina obsahuje jedovaté toxíny. Dozelena zafarbená brušná svalovina veští kolónie mikroorganizmov, ktoré sa tu množia po znečistení obsahom tráviaceho traktu.

 

Čierny trh – nákup od pytliakov

Niektoré reštaurácie zľavujú kvôli cene mäsa z požiadaviek. Kupujú mäso neznámeho pôvodu bez dokladov. Nemajú tak žiadne informácie o zdravotnom stave zvieraťa a spôsobe jeho usmrtenia. Zviera mohlo byť choré, ranené, zrazené autom alebo zle zastrelené. Reštaurácie týmto svojim nezákonným chovaním podporujú pytliactvo. Tento trestný čin sa kvôli rastúcemu dopytu bohužiaľ rozmáha. Pytliaci často disponujú najmodernejšou technikou a podiel takto ulovenej zveri sa zvyšuje.

Pytliactvo možno eliminovať dôslednou kontrolou reštaurácií, ktorým hrozia nemalé pokuty. Prevádzkari reštaurácií sa vystavujú riziku, že smrteľne nakazia seba alebo svojich zákazníkov. V lepšom prípade si zákazníci na jedle len nepochutia a nabudúce pôjdu radšej inde.
 

Nákup celých kusov od lovca

Parazity, plesne, znečistenie obsahom tráviaceho traktu alebo zaparenie mäsa patria k dôvodom, prečo spracovne odmietajú divinu vykúpiť. Pravdepodobnosť, že by také kusy neprešli veterinárnou prehliadkou a lovcom by bola nariadená odborná likvidácia zvieraťa v asanačnom podniku, je značná. Preto sa niektorí lovci snažia problematické zvieratá predať priamo do reštaurácií, aby sa vyhli plateniu za ich likvidáciu v kafilérii. Keďže nedošlo k posúdeniu vhodnosti mäsa pre ľudskú spotrebu, zdravotné riziká sú značné.

Pokiaľ chce reštaurácia nakupovať zver priamo od lovca, musí disponovať vlastnou porážkarňou a registrovať sa u veterinárnej správy. Správne spracovanie diviny je veľmi náročné odborne, fyzicky, priestorovo i hygienicky (často silne znečistená koža a tiež prítomnosť nečistôt v telesných dutinách). Ku spracovaniu je potrebných niekoľko oddelených priestorov - najmenej chladiareň v koži, chladený priestor pre porazenie, chladiareň porazeného mäsa, nádoby a miesto pre uskladnenie kafilérneho odpadu.

Pri spracovaní vzniká množstvo odpadu – kože, časti zranené a poškodené strelou, kosti. Jedná sa o vedľajšie živočíšne produkty 3. kategórie, ktoré musia byť neškodne odstránené oprávnenou osobou.

U diviny je nutné pri spracovaní a uchovaní dodržať chladiaci reťazec, aby nedošlo k degradácii mäsa. Petron udržuje v chladiarni zvierat v koži teplotu 4°C, počas procesu po stiahnutí 2°C.

Kompletný sortiment diviny nájdete na stránke mojBidfood.sk

Mohlo by vás zaujímať
Filozofiou spoločnosti Bidfood Slovakia je prinášať svojím zákazníkom vždy kvalitné produkty. Po starostlivom zvážení sme sa preto rozhodli zaradiť do svojho sortimentu údené špeciality vyrábané v rodinnej firme - Mäsovýroba Štefan Knižka s.r.o.