Z poľa rovno do Vašej kuchyne

Zelenina Nowaco
Z polí a fariem pochádza čerstvá zelenina, ktorá je základom našich jednodruhových balení a zmesí.
Vedeli ste, že čerstvá zelenina stratí pri spracovaní v kuchyni až 40 % svojej váhy?
Pri hlbokozmrazenej platíte za to, čo naozaj použijete!