Pomáhať je ľudské

Pomáhať je ľudské
I keď sme lídrom na trhu v zásobovaní potravín, cítime zároveň aj spoločenskú zodpovednosť pomáhať. Ako úspešná spoločnosť si uvedomujeme, že by sme mali podporovať tých, ktorí to potrebujú.