V našom Gastroštúdiu sme mali možnosť privítať zástupcov školských jedální

seminár
Bidfood v spolupráci s obchodnými partnermi Nestlé professional a Racional zorganizoval bezplatný seminár, ktorý sa konal v Gastroštúdiu Bidfood Slovakia v Novom Meste nad Váhom. Seminár bol určený pre pracovníkov a vedúcich v školskej jedálni a zameriaval sa na nové trendy v školskom stravovaní.