Vyjadrenie k nálezu fipronilu vo vajciach a vaječných výrobkoch

V nadväznosti na správy z médií týkajúcich sa vajec a vaječných výrobkov kontaminovaných pesticídom fipronil Vám poskytujeme nasledujúce informácie:

Vajcia

  1. Čerstvé vajcia a vaječné výrobky dodávané našou spoločnosťou nepochádzajú z Holandska, Belgicka, Nemecka, Francúzska ani Poľska.
  2. Nariadenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ktorým boli nariadené mimoriadne veterinárne opatrenia resp. cielené kontroly, sa týkajú iba vajec a vaječných výrobkov z vajec vyprodukovaných v Holandsku, Belgicku, Nemecku, Francúzsku a Poľsku.
  3. Čerstvé vajcia a vaječné výrobky dodávané našou spoločnosťou nepochádzajú z rizikových oblastí, kde bol v týchto potravinách zistený fipronil a na nami dodávané položky sa nevzťahujú vydané mimoriadne opatrenia Štátnej veterinárnej správy.

Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.