Výhercovia z Bidvest Tour 2015

Tri nízkoteplotné rúry typu holdomat značky Bartscher už poznajú svojich nových majiteľov.

Dňa 7.10.2015 na výstavisku Incheba v Bratislave a 18.11.2015 v Spoločenskom pavilóne v Košiciach sme pre našich zákazníkov usporiadali 10. ročník veľtrhu Bidvest Tour. Súčasťou veľtrhu bola možnosť zapojiť sa do  zlosovania, v ktorom naši zákazníci mohli vyhrať novú nízkotepelnú rúru typu holdomat.

Do zlosovania boli zaradení všetci návštevníci, ktorí splnili podmienky a objednali si produkty zo sortimentu spoločnosti.

Žrebovanie sa uskutočnilo na pobočkách spoločnosti Bidfood. Vyhercovia sa môžu tešiť z novej nízkotepelnej rúry typu holdomat, v ktorej môžu pre svojich zákazníkov pripravovať chutné pokrmy.

Mgr. Elena Líšková – Stravovanie u Líšku, Nitra

p. Jozefína Sakalová – Reštaurácia u Škorpióna, Hlinné

p. Pavol Novotňák – prevádzka Natacha Pacal, Bratislava

Výhercom srdečne gratulujeme!

Fotografie: 
Mgr. Elena Líšková – Stravovanie u Líšku
 p. Jozefína Sakalová – Reštaurácia u Škorpióna
p. Pavol Novotňák – prevádzka Natacha Pacal
Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.