Odborné semináre školského stravovania

Záleží nám na zdraví našich detí, a preto sme sa opäť zúčastnili na odborných seminároch zameraných na kvalitu potravín a reformuláciu potravín v školskom stravovaní.


 

Téma „Kvalita potravín v školskom stravovaní a reformulácia potravín“ vyplýva z odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), EK HLG pre zdravie, výživu a fyzickú aktivitu, ako aj z úloh, ktoré pre rezort školstva vyplývajú z Akčného plánu prevencie obezity.  Semináre boli organizované pod záštitou ministerstva školstva vedy, výskumu a športu SR v spoluprácu s Okresnými úradmi pre metodikov a vedúcich zamestnancov školského stravovania vo všetkých krajských mestách SR.

Pre účastníkov seminárov sme si pripravili ochutnávku zdravých pokrmov, ktoré boli schválené
v  materiálno-spotrebných normách pre školské stravovanie. Účastníci seminárov ochutnali Sumčeka afrického, zeleninové hranolky či bryndzové pirohy, ktoré vyrábame vo vlastnom závode.

Fotografie: 
Mohlo by vás zaujímať
Ďakujeme všetkým návštevníkom Bidfood Expo 2018 za stretnutie na najväčšej gastronomickej udalosti roka pre odbornú verejnosť v SR. Veríme, že sme Vás dokázali inšpirovať a ceníme si spätnú väzbu, ktorá nás motivuje k ďalšej práci.
Vážení obchodní partneri, prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a do nového roku 2019 Vám želáme hlavne veľa zdravia, šťastia a pracovných i osobných úspechov.