Pavol Lukčik

Vzdelanie:

 • 2006 - 2010 Stredná odborná škola  Jána Bocatia Košice, odbor: kuchár
   

Zamestnanie:

 • Súčasnosť:  Hotel Ambassador, pracovné zaradenie: šéfkuchár
 • 2016 - 2017 Palace padowetz restaurant, pracovné zaradenie: zástupca šéfkuchára
 • 2015 - 2016 Primi ,Medusa group, pracovné zaradenie: kuchár     
 • 2013 - 2015 Kongres Hotel, pracovné zaradenie: kuchár            
 • 2010 - 2013 Agentura Gess, pracovné zaradenie: hlavný kuchár
   

Ocenenia:

 • Košický kuchár: bronzova medaila
 • Žilinský kuchár: strieborná medaila