Branislav Michalčík

Vzdelanie:

  • 2004 - 2007 ZSŠ hotelových služieb a obchodu v Spišskej Novej Vsi, odbor: kuchár, čašník

Zamestnania:

  • 2017 – súčasnosť Hotel Čingov, Slovenský raj, pracovné zaradenie: Šéfkuchár

  • 2011 - 2017 Resort Levočská dolina, pracovné zaradenie: Šéfkuchár

  • 2010 -2011 Hotel Stela, Levoča, pracovné zaradenie: Šéfkuchár

  • 2009 - 2010 Férierré, Taliansko, pracovné zaradenie: Kuchár

  • 2007 - 2009 Reštaurácia Slovenka, Levoča, pracovné zaradenie: Šéfkuchár