Adrián Čižmár

Vzdelanie:

  • 1995 – 1999 Stredná obchodná škola služieb Michalovce, odbor: Spoločné stravovanie

Zamestnania:

  • 2017 IMT Šírava s.r.o., hlavný kuchár
  • 2015 – 2017 Hotel Mousson **** Michalovce, kuchár
  • 2004 – 2015 DT – energetika Zemplínska Šírava, hlavný kuchár

Ocenenia:

  • 2015 – Kuchár Zemplína 1. miesto
  • 2015 – Gastronomická jeseň Žilina zlaté pásmo 2. miesto
  • 2016 – Košický kuchár Zlaté  pásmo 2. miesto
  • 2016 – Tatranský kuchár bronzové pásmo