Gastro Team

Pridanou hodnotou vo svete gastronómie je neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie sa. Bez nových poznatkov, inšpirácií a nápadov nie je možný posun vpred.

Záleží nám na zvyšovaní úrovne slovenskej gastronómie a za týmto účelom sme postupne zostavovali tím kuchárov, ktorí s nami zdieľajú rovnaké hodnoty. Z našich dlhoročných skúseností vieme, že zvyšovanie vzdelanosti/kvalifikácie personálu je kľúčovým problémom na mnohých prevádzkach, preto sme sa rozhodli pre zostavenie Gastroteamu. Naši kuchári na základe požiadavky obchodného oddelenia prídu priamo na prevádzkach. Na mieste vedia pomôcť a poradiť v oblasti, ktorú zákazník vníma ako problematickú a navrhnúť zmeny. Nie je nám cudzia ani problematika školských jedální. Vieme že deti sú najväčšími kritikmi jedla. Naši kuchári prídu, pomôžu a poskytnú poradenstvo šité na mieru priamo na prevádzke.