Naša vízia

Našou víziou je byť prvou voľbou a odporúčaným partnerom v gastronómii a jednotkou v distribúcii pre tradičný maloobchodný trh.

"Poskytovať a garantovať gastronomickým zákazníkom vynikajúcu, efektívnu a spoľahlivú službu v oblasti dodávok čerstvých, chladených, mrazených a suchých surovín i nepotravinárskeho tovaru.

Vyvíjať, vyrábať, nakupovať a dodávať bezpečné a kvalitné výrobky a suroviny, ktoré uspokoja požiadavky gastronomických prevádzok s ohľadom na špecifické potreby inštitucionálnej a komerčnej gastronómie, naplniť očakávania a zaistiť spokojnosť ich zákazníkov.

Byť inovátorom poskytujúcim riešenie, tvorcom konceptov, pomocníkom pri riešení efektivity prevádzky, inšpirátorom pri tvorbe menu. Byť partnerom gastronomických zákazníkov pre dosiahnutie ich podnikateľských zámerov. Podieľať sa na rozvoji a zvyšovaní úrovne slovenskej gastronómie vrátane hľadania a rozvíjania kuchárskych talentov."